Om Mjölk


 
Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen vi behöver få i oss varje dag. Vårt behov av näring- protein, vitaminer, mineraler och andra ämnen vi måste ha i oss - är ungefär lika stort hela livet. Experternas rekommentationen om en halv liter mjölk per dag gäller därför alla över 3 år - även vuxna. Utan en hel halv liter mjölk eller motsvarande mängd mjölkprodukter är det svårt att få i sig tillräckligt med kalcium. Under graviditet och amning är behovet större.
 

Kalcium

Mjölk och mjölkprodukter är våra absolut viktigaste kalciumkällor. Rekommenderad dagskonsumtion mjölk (5 deciliter) tillgodoser 85-100 procent av barns och ca 70 procent av tonåringars och vuxnas dagsbehov av kalcium.

Kalcium är nödvändigt både för skelettets uppbyggnad och underhåll samt för musklernas och nervimpulsernas förmåga att fungera normalt. Det är av stor betydelse att vårt behov av kalcium tillgodoses under hela livet.

Under barn- och ungdomsåren behövs kalcium för att vi ska kunna bygga upp ett starkt skelett.

I 25-30-årsåldern är skelettet färdigbyggt på längden.

På bredden kan skelettet växa hela livet vid träning och belastning.

Skelettet är en levande kroppsdel och under resten av livet byts delar av benmassan ut varje år. För att bevara skelettet så intakt som möjligt och därmed minska risken att drabbas av benskörhet (osteoporos) senare i livet, behövs kalcium i tillräcklig mängd under hela livet.

Förutom kalcium, är fysisk aktivitet och vitamin D nödvändiga komponenter för att både bygga och bevara ett starkt skelett.

Nivån av kalciumjoner i kroppsvätskorna är avgörande för att muskler och nervimpulser ska fungera normalt. För låg nivå leder till kramper och andningsstillestånd. För hög nivå leder dels till muskelförlamning med andningssvårigheter som följd och dels uppträder störningar i hjärtats funktion med arytmi (oregelbunden rytm) som följd.

Skelettet utgör kroppens stora kalciumdepå. För lite kalcium i maten medför att kroppen hämtar kalcium från skelett och på sikt ökar därmed risken för benskörhet.
Kalcium behövs även för blodets koagulering.
 

B-vitaminer

Vitamin B12

Mjölk och mjölkprodukter är, vid sidan av kött, den viktigaste källan till vitamin B12.

Vitaminet behövs för en normal blodbildning, ämnesomsättningen och nervsystemets funktion.
 

Riboflavin (vitamin B2)

Vitaminet är nödvändigt för kroppens utnyttjande av energigivande näringsämnen.
 

Tiamin (vitamin B1) och niacin


Tiamin och niacin är nödvändigt för ämnesomsättning och energiproduktion. Tiamin behövs också för vissa muskel- och nervfunktioner.
 

Vitamin B6

Vitamin B6 är nödvändigt för ämnesomsättningen och har även betydelse för olika nervfunktioner.
 

Fettlösliga vitaminer

Vitamin A

Vitamin A finns i mjölken, löst i mjölkfettet.

Mjölksorter med låg fetthalt, 1,5 % och lägre, har lågt naturligt innehåll av vitamin A. De återvitamineras så att innehållet av vitamin A motsvarar sommarmjölkens naturliga innehåll. Även den magra mjölken blir därmed en viktig källa för vitamin A.

Vitamin A behövs för synen, tillväxten, fortplantningen och slemhinnornas funktion.
 

Vitamin D

Vitamin D finns i små mängder i mjölken, löst i mjölkfettet. De magra mjölksorterna, fetthalt 1,5 % och lägre, berikas enligt lag med vitamin D så att innehållet blir högre än det ursprungliga. Den magra mjölken blir därmed en viktig källa för D vitamin.

Vitamin D behövs för reglering av kalciumbalansen i kroppen.
 

Mineral- och spårämnen

Jod

Jod ingår i sköldkörtelns hormoner.

Att vi får tillräckligt med jod i maten är av avgörande betydelse när det gäller att skydda oss mot struma. Jod är också betydelsefullt för tillväxt och mental utveckling.

Joderat salt är en viktig jodkälla men när fler och fler följer rekommendationen om att minska på saltkonsumtionen ökar mjölkens betydelse som jodkälla.
 

Kalium

Kalium är viktigt för regleringen av blodtryck, nerv- och muskelfunktioner. Kalium deltar också i kroppens syra-bas balans.
 

Zink

Zink har många viktiga funktioner i ämnes- och skelettomsättningen. Zink deltar i försvaret mot fria radikaler. Zink behövs även för normal längdtillväxt och könsmognad hos barn.

Hudförändringar och dålig sårläkning är symtom som kan visa sig vid för lågt zinkintag.
 

Selen

Selen finns i kroppens alla celler och vävnader. Selen och vitamin E är båda så kallade antioxidanter som samverkar och deltar i immunförsvarets mekanismer.
 

Magnesium

Magnesium reglerar ett stort antal processer i kroppen och behövs bland annat för överföring av nervimpulser.
 

Mjölk - energigivande näringsämnen

Protein

Mjölkens protein har högt biologiskt värde vilket betyder att det är lätt för kroppen att utnyttja. Nästan 25 procent av vårt proteinintag kommer från mjölk- och mjölkprodukter.

80 procent av mjölkens proteiner består av kasein resten utgörs av vassleproteiner. Kasein är unikt för mjölk och ger den dess vita färg.

Genom sin specifika aminosyrasammansättning utgör mjölkprotein ett bra komplement till det vegetabiliska proteinet.
 

Fett

Mjölk har liten betydelse som fettkälla. Endast 5 procent av vårt totala fettintag kommer från mjölk.

Mjölkfett består till en tredjedel (1/3) av omättade fettsyror och till två tredjedelar (2/3) av mättade fettsyror.
 

Kolhydrater

Mjölkens kolhydrat heter laktos (mjölksocker). Laktos är en kolhydrat som är unik för mjölk.

Laktos har ingen större betydelse som energikälla men har orsakat en del diskussioner vad det gäller kroppens förmåga att ta hand om och bryta ner laktosen i mindre beståndsdelar.

För att kunna bryta ner laktos behövs ett enzym, laktas. En mindre grupp, cirka 5 procent av Sveriges vuxna befolkning, saknar eller har brist på detta enzym. Trots detta kan de allra flesta i den gruppen dricka mjölk i samband med måltid utan att få några besvär från mage och tarmkanal. 

Informationen är hämtad från svensk mjölks hemsida. Läs mer på www.lrfmjolk.se