Gefleortens har infört skruvkork även på de ekologiska produkterna. Vi vet från undersökningar att konsumenterna uppskattar möjligheten att enkelt kunna återförsluta förpackningen. Man vill känna att förpackningen är ordentligt stängd för att innehållet inte ska ta smak av andra varor i kylen men också ha möjligheten att förvara en öppnad förpackning liggande.
 
Varför inte behålla de gamla förpackningarna utan skruvkork?
 
Vi vill ha moderna och praktiska förpackningar till alla våra produkter och tycker inte att man ska behöva avstå från det när man väljer ekologiskt.
 
Blir det dyrare med skruvkork?
 
Skruvkorksförpackningarna kostar lite mer för oss än de gamla, men vi anser att prisskillnaden är acceptabel för den lösning som vi har valt.

Vad är skruvkorken tillverkad av?

Den görs av plast som tillverkas av både fossil- och förnybar råvara. För varje enskild kork är det omöjligt att säga hur stor del som är det ena eller det andra.
 
Vad menas med materialkompenserad?
 
Gefleortens och tillverkaren garanterar att motsvarande mängd förnybar råvara som korkarna på det ekologiska sortimentet använder, tillförs i tillverkningsprocessen. Att Gefleortens använder skruvkorkar på sitt ekologiska sortiment innebär alltså ingen ökad användning av fossil råvara. Kontrollen sköts av oberoende certifieringssystem.
 
När kan vi få helt förnybara skruvkorkar?
 
Tillverkarna av förpackningar arbetar ständigt med att utveckla sina produkter utifrån kundernas och konsumenternas krav. Det system som Gefleortens valt med materialkompenserade skruvkorkar, påskyndar den utvecklingen.
 
Hur ska jag källsortera skruvkorkarna?

Lägg skruvkorkarna i plaståtervinningen. Resten av förpackningen sorteras som papper, plasten som sitter kvar runt öppningen tas omhand och återvinns även i den processen.

Hur får jag ut det sista ur min fil/yoghurt-förpackning?

Ett sätt är att hälla i en skväll mjölk eller kallt vatten och skaka om. Då får du en lite lösare fil/yoghurt som är perfekt att blanda i smoothies. Vill du inte spä ut filen/yoghurten så kan du riva upp förpackningen så som det gick att riva upp de gamla och klämma ut innehållet eller skrapa ur förpackningen med sked.