I mejeriet

(Klicka på bilderna för att se dem större!)
Här anländer tankbilen till tankhallen på mejeriet. Mjölken ska nu börja att pumpas in i de stora tankarna som kallas silos. Så här ser de stora silostankarna ut. Gefleortens har 4st silosar som rymmer 50.000 liter råvara.  Mjölken pumpas in i mejeriet från silostankarna. Där värmebehandlas den, sk pastörisering, för att döda bakterier från mjölken.
Där sker även en separering. Där skummjölk och grädde skiljs ifrån varandra. Bactofugen arbetar efter samma princip som separatorn. Fast med uppgift att frånskilja bakterier. I processrummet överblickar operatörerna vad som sker i anläggningen. Processrummet är bemannat dygnet runt sex dagar i veckan. För att tillverka syrade produkter, dvs filmjölk, yoghurt, creme fraiche, gräddfil mm, krävs ytterligare en värmebehandling och eventuellt en höjning av mjölkens torrsubstans halt.
I tankarna förvaras produkterna, antingen så förpackas de direkt eller så tillsätts kulturer så att mjölken blir fil, yoghurt, gräddfil eller creme fraiche, sk syrade produkter. Det finns ett antal tankgrupper på mejeriet, där de färdiga produkterna förvaras innan de förpackas. För dryckesmjölken finns stora tankar som rymmer upp till 20.000 liter. Dessa används då mjölk förpackas måndag - lördag.
Ventiler styr produkten så att den hamnar i rätt tank och vid rätt förpackningsmaskin. Innan produkten frisläpps till förpackaning, mäts fetthalten på labbet. Detta sker med hjälp av en Milkoscan utrustning. Mikrobiologiska och sensoriska analyser genomförs av laboratoriepersonalen på alla produkter. Både på förpackningsdagen samt bäst före dagen.
Mellanmjölk på 1,5 liters förpackning är en av Gefleortens största produkter. Det finns två maskiner som kan förpacka 1,5 liters produkter. Det finns två förpackningsmaskiner som förpackar 1 liters produkter. Både mjölk, fil och yoghurt med eller utan skruvkork. Efter förpackningsmomentet styrs produkterna mot olika lastbärare. För att få rationella transporter ut till butik fodras olika typer av transportlösningar. Det kan vara via plastbackar, rullvagnar, tråg, plastpallar etc.
I kyllagret förvaras produkterna innan de frisläpps och levereras ut till kund. Här står de och väntar på att bli lastad och köras ut till butik  Orderkontoret på mejeriet tar emot order från butiker, skolor, äldreomsorgen mf. Genom datoriserade ordersystem går ordrarna till mejeriets kyllager, där den sammanställs av utlastnings personalen. På en kylbil lastas ca 13.000 kg mejeri produkter. Lastbilarna har ett kylaggregat som är avsedda att klara frystransporter. Men lagkravet är +8 grader C. På bilarna finns temperaturloggar som gör att personalen på mejeriet kan följa temperaturen på bilen hela dagen. Detta för att säkerställa att produkterna håller kylkjedjan.
När produkterna är färdig hamnar de som tidigare sagts på mejeriets kyllager. Butikerna har lämnat sina ordrar och nu ska mjölken lastas på kylbilarna.  

Läs vidare hur produkterna hamnar i butik under fliken Konsumenten